CÀI ĐẶT NHÃN CÔNG VIỆC

5. Cài đặt nhãn việc

“Nhãn công việc” dùng để đánh dấu công việc, thiết lập mức độ ưu tiên của các công việc khác nhau. Nhãn việc có thể tùy chỉnh nội dung và màu sắc cho phù hợp với từng công việc

Last updated