TẠO NHÓM VÀ MỜI NHÂN SỰ

Tạo nhóm và sử dụng

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng bằng email và mật khẩu, để có thể cùng nhau làm việc nhóm bạn bắt đầu tạo nhóm làm việc của mình, hoặc chấp nhận lời mời vào nhóm khác.

- Để tạo nhóm mới, tại màn hình chính, bấm “Tạo nhóm”

Sau đó điền đầy đủ các thông tin: Tên nhóm, địa chỉ, số điện thoại… và nhấn “Thêm nhóm”

- Để xin vào nhóm khác, tại màn hình chính, bấm “Xin vào nhóm”

Cách lấy mã số nhóm để gửi cho nhân viên

Mời thành viên vào nhóm và phân quyền

Để mời thành viên vào nhóm và phân quyền sử dụng. Mục “Nhân sự”, chọn “Mời tham gia”

Nhập email của người cần mời (khi người này có ID và Pass của Zinwork), nhập Chức vụ/vị trí, quyền truy cập sau đó ấn “Mời” để hoàn thành gửi lời mời. Chức năng này chỉ có trong phân quyền đối với cấp quản lý

Video Hướng Dẫn :

Last updated