TẠO VIỆC

Tại màn hình chính, Nhấn vào Menu ở góc trên bên trái phần mềm để mở Menu.

Trong mục “Công việc”, bấm chọn “Tạo việc mới”

- Tên công việc: Nhập tên công việc ngắn gọn, rõ ràng, tránh nhầm lẫn với các công

việc khác

- Khách hàng: Có thể chọn khách hàng có sẵn, hoặc thêm mới khách hàng bằng cách bấm vào dấu “+” góc trên bên phải màn hình

- Ghi chú thêm: Dành để ghi chú thêm về công việc

- Đính kèm: Có thể đính kèm file tài liệu, hình ảnh lên công việc

- Thời gian bắt đầu: Chọn thời gian bắt đầu xử lí công việc

- Nhãn việc: Tùy chọn gắn một trong các nhãn “Kiểm tra”, “Chưa chắc”, “Quan trọng”, “Khẩn cấp”.

- Việc công khai – Việc riêng: Nếu vào cài đặt chọn “Việc tạo mới mặc định là việc riêng” thì khi tạo việc công việc luôn luôn hiện “việc riêng” bỏ tích thì sẽ hiện “việc công khai”

- Người thực hiện: Chọn một hoặc nhiều thành viên trong nhóm

- Người giao việc: Chọn một thành viên trong nhóm

- Mục tính điểm thưởng: Chọn một hoặc nhiều mục từ danh sách mục tính điểm thưởng, hoặc bỏ trống nếu không có mục này.

- Danh sách sản phẩm dịch vụ: Có thể chọn một hoặc nhiều dịch vụ trong kho, hàng hóa trong kho sẽ tự động cập nhật khi hoàn thành công việc. Có thể bỏ trống nếu không có sản phẩm, dịch vụ cần sử dụng.

- $: Tính thêm “Phí dịch vụ”“Chi phí thực hiện” trong công việc

- Bấm vào nút “Lưu” góc bên phải phía trên màn hình để lưu công việc lại hoặc bấm vào nút “Huỷ” nếu bạn muốn huỷ việc

- Bạn có thể nhấn “Thực hiện” để chuyển công việc từ việc mới sang đang làm và khi xong việc nhấn “Hoàn thành” để chuyển sang đã xong, và chờ quản lý duyệt đóng công việc

- Bạn có thể bình luận trạng thái công việc ở mục “Thảo luận”

Bạn có thể lọc xem công việc theo trạng thái hoàn thành bằng cách bấm vào Menu, chọn “Việc của tôi”, “Việc đã duyệt đóng” hoặc “Việc ghi nợ”.

Lưu ý: Những công việc đã đóng chỉ xem lại công việc và không thể thay đổi, chỉnh sửa. Những công việc chuyển vào mục việc ghi nợ có thể thay đổi chỉnh sửa công việc.

Video Hướng Dẫn :

Last updated