QUẢN LÝ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT

Trong Menu, mục “Thiết bị lắp đặt” để quản lý loại thiết bị của bạn, nếu bạn muốn thêm loại thiêt bị bạn nhấn vào dấu (+) ở góc phải phía trên màn hình để thêm. Sau đó bấm “Lưu” hoặc “Huỷ” nếu bạn muốn huỷ tên loại thiết bị đó.

Video Hướng Dẫn :

Last updated