HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP VÀ TẠO TÀI KHOẢN ZINWORK

Cài đặt ứng dụng

1. Tải và cài đặt

Để tải Zinwork bạn vào kho ứng dụng (App Store đối với iOS hoặc CH Play đối với Android), gõ tìm Zinwork và tiến hành cài đặt như bình thường.

Bước 1: Mở CH Play

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “Zinwork”

Bước 3: Thực hiện tải về và cài đặt ứng dụng Zinwork

Đăng ký sử dụng

Sau khi cài đặt xong, tại màn hình chính của ứng dụng, bấm vào “Đăng ký mới”

Trong màn hình đăng kí mới bạn điền đầy đủ thông tin: Email và họ tên, sau đó bấm “Đăng ký”, hệ thống sẽ gửi mật khẩu đăng nhập qua email cho bạn.

Kiểm tra email vừa dùng đăng ký để nhận mật khẩu đăng nhập.

Nhập email và mật khẩu được cung cấp từ email, rồi nhấn nút “Đăng nhập”, bạn có thể đổi mật khẩu mới sau khi đăng nhập. Hoặc nhấn “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập.

Video Hướng dẫn :

Last updated