TẠO VIỆC

Tạo việc

Tại màn hình chính, nhấn “Tạo việc”. Nhập đầy đủ thông tin

(1) Tên công việc: Nhập tên công việc ngắn gọn, rõ ràng, tránh nhầm lẫn với các công

việc khác.

(2) Khách hàng: Có thể chọn khách hàng có sẵn, hoặc thêm mới khách hàng bằng cách bấm vào dấu “+” góc trên bên phải

(3) Ghi chú: Dành để ghi chú thêm về công việc

(4) Thời gian bắt đầu: Chọn thời gian bắt đầu xử lí công việc

(5) Người thực hiện: Chọn một hoặc nhiều thành viên trong nhóm

(6) Người giao việc: Chọn một thành viên trong nhóm

(7) Việc công khai – Việc riêng: Nếu vào cài đặt chọn “Việc tạo mới mặc định là việc riêng” thì khi tạo việc công việc luôn luôn hiện “việc riêng” bỏ tích thì sẽ hiện “việc công khai”

(8) Danh sách sản phẩm dịch vụ: Có thể chọn một hoặc nhiều dịch vụ trong kho, hàng hóa trong kho sẽ tự động cập nhật khi hoàn thành công việc. Có thể bỏ trống nếu không có sản phẩm, dịch vụ cần sử dụng.

(9) Phí khác: Tính thêm “Phí dịch vụ” và “Chi phí thực hiện” trong công việc

(10) Nhãn việc: Tùy chọn gắn một trong các nhãn Kiểm tra, Chưa chắc, Quan trọng, Khẩn cấp.

(11) Mục tính điểm thưởng: Chọn một hoặc nhiều mục từ danh sách mục tính điểm thưởng, hoặc bỏ trống nếu không có mục này

(12) Đính kèm: Có thể đính kèm file tài liệu, hình ảnh lên công việc

Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn “Tạo việc” để tạo mới công việc hoặc nhấn vào “Hủy bỏ” nếu bạn muốn hủy việc

Lưu ý: Có thể gắn trực tiếp thiết bị vào công việc đang tạo

Bạn có thể nhấn “Thực hiện” để chuyển công việc từ việc mới sang đang làm và khi xong việc nhấn “Hoàn thành” để chuyển sang đã xong, và chờ quản lý duyệt đóng công việc

Bạn có thể bình luận trạng thái công việc, gửi hình ảnh và file tài liệu ở mục “Thảo luận”

Bạn có thể lọc xem công việc theo trạng thái hoàn thành bằng cách chọn “Việc đã đóng” hoặc “Việc ghi nợ

Lưu ý: Những công việc đã đóng chỉ xem lại công việc và không thể thay đổi, chỉnh sửa. Những công việc chuyển vào mục việc ghi nợ có thể thay đổi chỉnh sửa công việc.

Video Hướng Dẫn :

Last updated