QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Quản lý nhân sự

Tại màn hình chính nhấn “Nhân sự”. Để quản lý hoặc thay đổi thông tin của các nhân sự trong nhóm của bạn, bấm vào nhân sự bạn muốn xem hoặc thay đổi thông tin:

- Thống kê hoạt động trong tháng hiện tại của nhân sự, số công việc đã hoàn thành, số công việc chưa hoàn thành, số ngày nghỉ, điểm số đạt được.

- Mức lương cứng

- Phụ cấp

- Hệ số điểm thưởng

- Vị trí - Chức vụ

- Quyền truy cập

- Quyền xem nhóm khách hàng: Phân quyền xem nhóm khách hàng cho nhân viên

- Công việc gần đây: Xem những công việc được giao cho nhân viên gần đây

Để thêm nhân sự vào nhóm, mục “Nhân sự”, kích vào “Mời tham gia”, Nhập email của người cần mời (khi người này có ID và Pass của Zinwork), nhập Chức vụ/vị trí, quyền truy cập sau đó ấn “Mời” để hoàn thành gửi lời mời. Chức năng này chỉ có trong phân quyền đối với cấp quản lý.

Last updated