Zinwork
Search
K

THIẾT LẬP KPI ĐIỂM THƯỞNG

6. Thiết lập mục tính điểm thưởng (KPI)

Thiết lập mục tính điểm thưởng (KPI) cho công việc, giúp phân chia điểm, tính thưởng nhanh cho nhân viên sau khi duyệt đóng công việc.
Để thiết lập mục tính điểm thưởng, kích vào biểu tượng mục “Cài đặt” chọn “Mục tính điểm thưởng”
Để thêm mục tính điểm thưởng, nhấn vào biểu tượng dấu “+” ở góc phải màn hình àNhập tên mục tính điểm thưởng và điểm sau đó nhấn “Lưu”
Video Hướng Dẫn :