QUẢN LÝ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT

Tại màn hình chính nhấn mục “Thiết bị lắp đặt” để quản lý loại thiết bị của bạn, muốn xem chi tiết từng loại hãy kích vào loại thiết bị bạn muốn xem sẽ hiện ra hãng sản xuất và model của loại thiết bị đó.

Để thêm loại thiết bị bạn nhấn vào dấu (+) để thêm. Sau đó bấm “Lưu” hoặc “Huỷ” nếu bạn muốn huỷ tên loại thiết bị đó.

Video Hướng Dẫn :

Last updated