QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý khách hàng

Tại màn hình chính nhấn mục “Khách hàng”

Hiện ra danh sách khách hàng: Bạn có thể chọn để xem thông tin nhóm khách hàng ví dụ như: khách Vip, khách thường hoặc đối tác của mình. Bạn có thể tìm kiếm khách hàng trong từng nhóm riêng hoặc tìm kiếm chung tất cả khách hàng

  • Thêm mới: Bấm chọn để thêm khách hàng mới vào danh sách

(1) Nhập tên khách hàng

(2) Trạng thái của khách hàng: Tạm Ngưng, Đã hủy hoặc đang dùng

(3) Địa chỉ của khách hàng

(4) Số điện thoại của khách hàng

(5) Email khách hàng

(6) Mã số thuế

(7) Người quản lý

(8) Số điện thoại người quản lý

(9) Người liên hệ

(10) Số điện thoại liên hệ

(11) Ghi chú

(12) Phân nhóm khách hàng, bấm vào để chọn các nhóm khách hàng khác

(13) Hình ảnh: Bấm vào để thêm ảnh đại diện cho khách hàng

Sau khi nhập xong thông tin, bấm vào nút “Lưu lại” để lưu lại khách hàng hoặc bấm “Hủy” nếu không muốn lưu lại.

- Quản lý nhóm: Bấm vào để quản lý các nhóm khách hàng, thêm mới bằng cách nhấn vào “Thêm” nhập tên nhóm sau đó nhấn “Lưu”. Để xóa nhóm, bấm vào nhóm cần xóa, chọn biểu tượng xóa rồi nhấn xóa.

  • Hoặc mình có thể nhập khách hàng từ excel (có hướng dẫn bên file thiết lập cho người quản lý)

Video Hướng Dẫn :

Last updated