Zinwork
Search
K

QUẢN LÝ KHO HÀNG

Trong Menu, mục “Kho hàng”
- Chọn Danh sách: Xem thông tin và số lượng các sản phẩm, dịch vụ có trong kho. Bấm chọn sản phẩm/dịch vụ để xem chi tiết hoặc sửa thông tin, lưu lại sau khi thay đổi.
- Để nhập kho/xuất kho: Trong kho hàng có 2 mục “Xét tồn”“Không xét tồn”. Muốn nhập kho bạn nhấn giữ vào sản phẩm/dịch vụ cần nhập kho, chọn “Nhập kho”, nhập vào số lượng, ghi chú (nếu có), bấm vào nút “Lưu” để lưu hoặc “Huỷ” nếu không muốn lưu lại.
- Xuất kho thực hiện tương tự.
- Phân nhóm: Quản lý nhóm sản phẩm/dịch vụ. Để thêm một nhóm sản phẩm mới, bấm vào dấu (+) ở góc trên bên phải màn hình. Nhập tên nhóm, bấm vào nút “Lưu” để lưu nhóm.
- Thao tác thêm mới sản phẩm/dịch vụ: Trong Menu, mục “Kho hàng”, chọn “Thêm mới”.
1: Tên sản phẩm/dịch vụ
2: Cảnh báo nếu mức tồn trong kho
3: Đơn vị
4: Thông báo tồn
5: Giá nhập
6: Giá bán
7: Ghi chú
8: Phân nhóm sản phẩm
9: Hình ảnh: Thêm ảnh cho sản phẩm/ dịch vụ
Sau khi nhập xong thông tin, bấm vào nút “Lưu”
để lưu lại hoặc bấm “Hủy” nếu không muốn lưu lại.