QUẢN LÝ KHO HÀNG

Trong Menu, mục “Kho hàng”

- Chọn Danh sách: Xem thông tin và số lượng các sản phẩm, dịch vụ có trong kho. Bấm chọn sản phẩm/dịch vụ để xem chi tiết hoặc sửa thông tin, lưu lại sau khi thay đổi.

- Để nhập kho/xuất kho: Trong kho hàng có 2 mục “Xét tồn”“Không xét tồn”. Muốn nhập kho bạn nhấn giữ vào sản phẩm/dịch vụ cần nhập kho, chọn “Nhập kho”, nhập vào số lượng, ghi chú (nếu có), bấm vào nút “Lưu” để lưu hoặc “Huỷ” nếu không muốn lưu lại.

- Xuất kho thực hiện tương tự.

- Phân nhóm: Quản lý nhóm sản phẩm/dịch vụ. Để thêm một nhóm sản phẩm mới, bấm vào dấu (+) ở góc trên bên phải màn hình. Nhập tên nhóm, bấm vào nút “Lưu” để lưu nhóm.

- Thao tác thêm mới sản phẩm/dịch vụ: Trong Menu, mục “Kho hàng”, chọn “Thêm mới”.

1: Tên sản phẩm/dịch vụ

2: Cảnh báo nếu mức tồn trong kho

3: Đơn vị

4: Thông báo tồn

5: Giá nhập

6: Giá bán

7: Ghi chú

8: Phân nhóm sản phẩm

9: Hình ảnh: Thêm ảnh cho sản phẩm/ dịch vụ

Sau khi nhập xong thông tin, bấm vào nút “Lưu”

để lưu lại hoặc bấm “Hủy” nếu không muốn lưu lại.

Last updated