BÁO CÁO THỐNG KÊ

Để xem báo cáo thống kê, mục “Báo cáo thống kê” bạn có thể xem được báo cáo Tổng quan công việc, tiến độ công việc, xuất nhập tồn, lượng hàng bán, lợi nhuận, nhân sự và thống kê công việc. Bạn có thể kích vào từng mục để xem chi tiết từng báo cáo.

Tổng quan công việc: Bạn có thể xem tổng quan công việc theo ngày, tuần, tháng hoặc năm

Xuất nhập tồn:

Báo cáo lượng hàng tồn trong kho theo ngày, tuần, tháng hoặc theo năm

Lượng hàng bán

Lợi nhuận:

Nhân sự:

Thống kê công việc:

Thống kê công việc theo tháng, theo ngày tùy nhu cầu mỗi khách hàng. Có thể xuất ra file Excel hoặc In báo cáo

Video Hướng Dẫn :

Last updated