Zinwork
Search
K

TẠO NHÓM VÀ XIN VÀO NHÓM ZINWORK

Tạo nhóm và sử dụng
Sau khi đăng nhập vào ứng dụng bằng email và mật khẩu, để có thể cùng nhau làm việc bạn bắt đầu tạo nhóm làm việc của mình, hoặc chấp nhận lời mời vào nhóm khác.
- Để tạo nhóm mới, tại màn hình chính, bấm “Tạo nhóm ngay”
Sau đó điền đầy đủ các thông tin: Tên nhóm, địa chỉ, số điện thoại… và nhấn “Hoàn tất”
Hoặc kích vào biểu tượng
để “Tạo nhóm”
- Để “xin vào nhóm”, nhập mã nhóm bạn muốn tham gia rồi nhấn “Gửi”
Cách lấy mã số nhóm để gửi cho nhân viên
Kích vào biểu tượng
Video Hướng Dẫn