QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Trong Menu, mục “Khách hàng”

- Danh sách: Chọn để xem thông tin khách hàng của bạn

- Thêm mới: Bấm chọn để thêm khách hàng mới vào danh sách

- Quản lý nhóm: Bấm vào để quản lý các nhóm khách hàng, thêm mới bằng cách bấm vào dấu cộng ở góc trên bên phải màn hình. Để xóa nhóm, bấm vào nhóm cần xóa, chọn dấu 3 chấm phía trên góc phải màn hình -> xóa.

1: Tên khách hàng

2: Trạng thái của khách hàng: Tạm Ngưng, Đã hủy

hoặc Đang dùng

3: Địa chỉ của khách hàng

4: Số điện thoại của khách hàng

5: Email

6: Mã số thuế

7: Người quản lý

8: Số điện thoại quản lý

9: Người liên hệ

10: Số điện thoại liên hệ

11: Ghi chú

12: Phân nhóm khách hàng, bấm vào để chọn

các nhóm khách hàng khác

13: Hình ảnh: Bấm vào để thêm ảnh đại diện cho khách hàng

Sau khi nhập xong thông tin, bấm vào nút “Lưu” để lưu lại khách hàng hoặc bấm Hủy” nếu không muốn lưu lại.

Video Hướng Dẫn

Last updated