QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Để quản lý hoặc thay đổi thông tin của các nhân sự trong nhóm của bạn, trong Menu mục “Nhân sự” chọn “Danh sách”.

Bấm vào nhân sự bạn muốn xem hoặc thay đổi thông tin:

- Thống kê hoạt động trong tháng hiện tại của nhân sự, số công việc đã hoàn thành, số công việc chưa hoàn thành, số ngày nghỉ, điểm số đạt được.

- Mức lương cứng

- Phụ cấp

- Hệ số điểm thưởng

- Vị trí - Chức vụ

- Quyền truy cập

- Quyền xem nhóm khách hàng: Phân quyền xem nhóm khách hàng cho nhân viên

- Công việc gần đây: Xem những công việc được giao cho nhân viên gần đây

Để thêm nhân sự vào nhóm, trong Menu, mục “Nhân sự”, chọn “Mời tham gia”, nhập email của người cần mời, nhập Chức vụ/vị trí, sau đó ấn “Mời” để hoàn thành gửi lời mời. Chức năng này chỉ có trong phân quyền đối với cấp quản lý.

Để chấm công, nhấn giữ vào nhân sự cần chấm công, sẽ hiện ra các lựa chọn “Trễ hôm nay” hoặc “Nghỉ hôm nay”. Khi đã báo nghỉ thì khi tạo việc sẽ không chọn được nhân sự đã nghỉ.

Last updated