CÁCH BẬT THÔNG BÁO ZINWORK TRÊN TRÌNH DUYỆT

Mở Chrome > Chọn biểu tượng ba chấm > Chọn Cài đặt > Chọn Quyền riêng tư và bảo mật > Chọn Cài đặt trang web > Chọn Thông báo > Kéo thanh công cụ sang trái chặn tất cả thông báo > Chặn thủ công từng trang web.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở trình duyệt Chrome máy tính, chọn biểu tượng ba chấm rồi bấm vào Cài đặt.

Bước 2: Kế đến, bạn chọn Quyền riêng tư và bảo mật.

Bước 3: Tại đây, hãy chọn tiếp vào Cài đặt trang web

Bước 4: Sau khi thực hiện bước 3, bạn sẽ thấy phần Thông báo và hãy bấm vào.

Bước 5: Chọn tới trang Zinwork.com để bật thông báo

Bước 6: Kéo chuột xuống chọn vào cái chuông rồi chọn bên phải cho phép

Last updated